Nyheder

Maj 2021

Thomas Buttenschøn og Dansk Skoleidræt kom forbi

Tal- og Aktivitetsparken har lagt baggrund til Dansk Skoleidræts nye video, hvor Thomas Buttenschøn gør reklame for Skolernes Motionsdag i foråret 2021.
 
 
April 2021

Droneoptagelser i Tal- og Aktivitetsparken

Parken har nu været åben i ca. 8 måneder. Status er, at vi har oplevet mange foreninger, børnehaver og skoler, som i løbet af ugen bruger parken til deres aktiviteter. Vi har været positivt overraskede over, hvordan de forskellige aktører og målgrupper lærer af og motiverer hinanden. Det har været berigende at se de forskellige målgrupper, der er i parken samtidig -på hver deres præmisser. Det giver en hyggelig atmosfære - og videoen ovenfor bevidner også dette.
 
 
April 2020

Plan for opførelsen

Vi forventer at jordarbejdet, som forberedelse til opførelsen af etape 1 og 2, kan påbegyndes i uge 16 - efter påske. Der er selvfølgelig et vist forbehold i forhold til vind og vejr og corona-situationen.
 
Selve monteringen og opbygningen startes op et par uger herefter. Ifølge den nuværende plan vil det betyde, at monteringen startes op omkring uge 19-20.
 
December 2019

Bevilling fra VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN’s bestyrelse har i november 2019 bevilget kroner 2.412.50 til Foreningen Nyborg Aktivitetspark. Det er en stor ære og vi ser meget frem til at kunne realisere planerne for en Tal- og aktivitetspark i Nyborg - til gavn for talblinde såvel som byens øvrige borgere.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2018 uddelte VILLUM FONDEN 625 millioner kroner.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.
 
 
 

Leverandør af elementer til Tal- og aktivitetsparken

Der er indgået aftale med UNO-UNIQA Group om etablering af parken. Eftersom alle parkens redskaber skal have to funktioner (taltræning og fysisk træning) betyder det, at de skal udvikles specifikt til dette formål. Vi er i øjeblikket i fuld gang med samarbejdet omkring udviklingen af de enkelte elementer til parken. I dette arbejde deltager designere fra UNO-UNIQA med talblinde kursister, talblindeundervisere og vejledere.
 
Vi regner med at arbejdet med opførelsen af parken kan påbegyndes i starten af 2020.
 
 
 
November 2018

Støtte til projektet

Vi er utrolig glade for at kunne fortælle, at DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget 300.000 til opførelsen af Tal- og Aktivitetsparken. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.
Bevillingen fra DGI's foreningspulje betyder, at vi nu kan sætte gang i realiseringen af planerne for projektets første fase. Vi vil derfor tage fat på arbejdet med at få finpudset indhold og tegninger til fase 1.
Juni 2017
To funktioner
Tal- og Aktivitetsparken er dels designet til fysisk træning og leg - men den er samtidig planlagt, så der er gode muligheder for at hjælpe talblinde med tal- og matematiktræning, hvor hele kroppen inddrages i læringen.
 
August 2017
Ministeriet viser interesse for projektet

Tal- og aktivitetsparken har fået en støtteerklæring fra Undervisningsministeriet. De skriver bl.a.: "Interessen for talblindhed er i disse år mere aktuel end nogensinde. Den tilgængelige viden er undersøgt af SFI i 2013. SFI har i den sammenhæng forsøgt sig med den første danske definition på talblindhed."

Endvidere kommenterer de det konkrete projekt: Det bliver "meget spændende at følge, hvorledes de indhøstede erfaringer om talblindhed nu danner grundlag for en række initiativer på HF & VUC’s Nyborg afdeling. Undervisningsministeriet er meget interesseret i at følge initiativerne, både hvad angår testning samt identifikation og metoder til undervisning, herunder visualisering, som det blandt andet ses i jeres initiativ med en Tal- og Aktivitetspark."

Maj 2017
Træn din krop - og din hjerne
I samarbejde med UNO har foreningen Nyborg Aktivitetspark i foråret 2017 videreudviklet plantegningerne for parken. I dette arbejde har det været vigtigt for os at integrere muligheder for faglig læring. Der har været fokus på at nyudvikle elementer, som kan hjælpe folk med talblindhed/matematikvanskeligheder. HF & VUC FYN Nyborg ligger inde med stor ekspertise inden for dette felt. Det mener vi der er gund til at arbejde videre med. Parken vil således blive den første af sin slag i Danmark.
Udarbejdelsen af elementerne er sket sammen med talblinde unge, matematikundervisere og forsker Pernille Pind. Mange af parkens redskaber er tænkt til at kunne have flere funktioner, så de både kan bruges til taltræning og til almindelig fysisk træning
Vi håber, at parken vil blive til gavn for byen skoler såvel som for borgere i byen - både til træning af krop og hjerne.
 
Oktober 2016
Presseomtale
Artikel i Fyens Stiftstidende og på fyens.dk den 11. oktober 2016:
- Vi ser for os, at parken kan blive et samlingspunkt for alle, der har interesse i at dyrke udendørs fitness. Det ville for eksempel være oplagt, at beboere i Sprotoften benyttede sig af tilbuddet, fordi det ligger så tæt på, siger Lars Bergholdt.
 
Se hele artiklen på fyens.dk her.
 
 
December 2015
Forundersøgelse af arealet
Arkæologer har nu lavet en undersøgelse af området, for at sikre eventuelle fortidsminder på området. 
Prøvegravningen blev gennemført d. 3.-4. december 2015. Over hele arealet blev der fundet borgerkrigsmønter og på den nordligste del af området var der spor efter bebyggelse i form af stolpehuller og to rektangulære og over en meter dybe nedgravninger fyldt med bygningsaffald i form af lerklining og enkelte munkesten. Bygningsspor og gruber skal dateres til middelalderen sandsynligvis 1200-1400-tallet. Efter prøvegravningen blev hele området på nær godt 500 m2 omkring middelalderanlæggene frigivet.
 
 
 20.11.14
 
Inspirationstur

Selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side, trodsede medlemmer fra Nyborg Kommunes Sundheds- og forebygelseesudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg og Ældrerådet samt teknik- og miljøafdelingen de tunge skyer og de kolde tæer, og tog på inspirationstur til fordel for Nyborg Aktivitetspark.
 
Målet med turen, der var arrangeret af partnerne bag projektet, gik ud på at vise deltagerene, hvad en aktivitetspark er, og hvilke muligheder en park kan byde på. 
 
Begejstringen var da også stor, for at afprøve de forskellige redskaber, baner og udfordringer. 
 

 
Dagens første stop var på Rosengårdskolen i Odense, hvor deltagerne fik præsenteret den såkaldte Spider, en interaktiv edderkop, der giver mulighed for at klatre og koordinere via lyde og lys.
 
 
 
 
Herefter gik turen mod Tallerup Skolen i Tommerup. Her har skolen netop indviet et stort aktivitetsområde med bl.a. parkour-bane. 
 

 
Sidste stop var ved PULSEN i Assens, hvor fitnessredskaberne blev indtaget, og snakken gik, om de muligheder, disse redskaber ville åbne op for i Nyborg Aktivittetspark. 
 

 
Foto: Sine Johnsby. 
Tekst: Rikke Dunne.
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg