Om parken / Aktiviteter

Aktiviteter i parken

 
Her kan du se en kort præsentation af de aktiviteteter, der er i Nyborg Tal- og Aktivitetspark.
 
Mange af elementerne har flere funktioner, så de både kan anvendes til tal-læring og til fysisk træning.
 

Fysisk træning, leg og spil

Der er crossfit-elementer. Crossfit er en motionsform som træner både udholdenhed, balance, din smidighed og koordination samt din præcision og bevægelighed.
 
Desuden er der parkour-elementer samt en dobbelt løbebane til spurtdistancer. På banen indsættes der start/stop timer, om gør det muligt at konkurrere indbyrdes på hastighed. Der er også boksebolde og små trampoliner.
 
Endelig er der et boldbur, som kan anvendes til forskellige boldspil.
 
 
Der bliver opsat QR-koder, der skal vise de mange øvelser man kan lave på de forskellige aktiviteter, så man kan dyrke motion alene eller sammen med andre, men samtidig få den rigtig instruktion omkring øvelserne.
 

Taltræningselementer

En kæmpestor kugleramme, talrækker, cirkler og et klatrestativ med forskellige rumlige former er bare nogle af elementerne. Der er årstal på løbebanen og mulighed for at tage tid på løberne. Ud for alle de angivne årstal er en QR-kode, hvor man kan læse noget Danmarks historie.
Årstal er svære at læse for mange med matematikvanskeligheder - derfor er de med her på banen. Der er også et analogt ur med en ekstra cirkel, der viser, at 2 også kan være 14, når man skal aflæse klokken.
Uret er cirkelformet med tal og med en trampolin i midten. Så dette er stedet, hvis eleverne skal have noget luft og samtidig tale om matematik, tal, former eller måske få afmystificeret noget i matematikken - få det anskueliggjort.

Formålet med etape 1 og 2, har været at sætte fokus på bevægelse, rummelighed, afstandsbedømmelse og tid.
 
Koordinatsystem: boldbanen er udstyret med koordinater langs kanterne. Man vil dermed kunne stille sig selv på bestemte koordinater (gå 3 felter op og to til venstre) eller man vil kunne medbringe snore og lave justerbare kurver m.m. Koordinatsystemet er principielt i 3 dimensioner, så også z aksen kan medtages (i højden).
 
Afstandsbedømmelse: Løbebanen er markeret med afstande, så de talblinde kan få en fornemmelse af hvor meget fx 20 meter er i virkeligheden. Der vil desuden være et stopur, så man kan tage tid på hvor lang tid det tager at gå/løbe en bestemt afstand.
 
Rumlig forståelse: Der er kuber svarende til 1 kubikmeter, så man får en fornemmelse af hvor meget der kan være i en kubikmeter - og lære hvad forskellen er i forhold til en kvadratmeter. Disse stativer vil samtiidig kunne anvendes til styrketræning eller parkour.
 
Chr. 4's regnebord til en alternativ måde at lægge tal sammen

Tallementer i faldunderlaget:

- Former og tal som kan træne tal- og mængdebegreber
- Talflade fra 1-100 opdelt o 10'er-rækker til talforståelse/find et tal/addition/hop en 
   tabel  m.m.
- Geometriske former 
- 'Spilleplade' til spil hvor eleverne selv er brikker og skal rykke frem og tilbage
  (lærere kan selv medbringe spørgsmål)
 
I ansnittet "Lær matematik i parken" kan du læse mere om, hvordan elementerne kan bruges i praksis.
 
 
  
 
 
 
 
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg