Om parken / Aktiviteter

Aktiviteter

 
Her kan du se en kort præsentation af de aktiviteteter, der planlægges for Nyborg Tal- og Aktivitetspark. Nedenstående er de forventede/ønskede aktiviteter i parken.
 
Der tages forbehold for ændringer.
 
Mange af elementerne vil have flere funktioner, så de både kan anvendes til tal-læring og til fysisk træning.
 

Fysisk træning, leg og spil

Der er planlagt crossfit-elementer. Crossfit er en motionsform, der har samlet elementer fra andre sportsgrene som eksempelvis løb, gymnastik, roning og vægtløftning. Med crossfit træner du udholdenhed, balance, din smidighed og koordination samt din præcision og bevægelighed.
 
Desuden vil der ingdå parkour-elementer samt en dobbelt løbebane til spurtdistancer. På banen indsættes der start/stop timer, om gør det muligt at konkurrere indbyrdes på hastighed. 
 
Endelig vil vi gerne stablere et boldbur, som kan anvendes til forskellige boldspil.
 

Taltræningselementer

Af elementer til taltræning planlægger vi bl.a. følgende elementer:

E-wall: Kan bruges til talopgaver ved hjælp af en app.
 
Koordinatsystem: boldbanen er udstyret med koordinater langs kanterne. Man vil dermed kunne stille sig selv på bestemte koordinater (gå 3 felter op og to til venstre) eller man vil kunne medbringe snore og lave justerbare kurver m.m. Koordinatsystemet vil være i 3 dimensioner, så også z aksen kan medtages (i højden).
 
Afstandsbedømmelse: Løbebanen vil være markeret med afstande, så de talblinde kan få en fornemmelse af hvor meget fx 20 meter er i virkeligheden. Der vil desuden være et stopur, så man kan tage tid på hvor lang tid det tager at gå/løbe en bestemt afstand.
 
Rumlig forståelse: Der vil være kuber svarende til 1 kubikmeter, så man får en fornemmelse af hvor meget der kan være i en kubikmeter - og lære hvad forskellen er i forhold til en kvadratmeter. Disse stativer vil samtiidig kunne anvendes til styrketræning eller parkour.
 
Chr. 4's regnebord til en alternativ måde at lægge tal sammen

Elementer som anlægges i faldunderlaget:

- Former og tal som kan træne tal- og mængdebegreber
- Talflade fra 1-100 opdelt o 10'er-rækker til talforståelse/find et tal/addition/hop en tabel  m.m.
- Geometriske former 
- 'Spilleplade' til spil hvor eleverne selv er brikker og skal rykke frem og tilbage
  (lærere kan selv medbringe spørgsmål)
 
 
  
 
 
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg