Lær matematik / Regnebordet

Regnebordet

Det originale regnebord befinder sig på Rosenborg Slot i Vintersalen, hvor Chr. 4. har brugt det til at tælle penge og skatter op.
 

Kilde: http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/object/bord-med-stenplade/
 
Regnebordet skal betragtes som en anden form for kugleramme.
 
Formålet er
• at visualisere, hvordan to større tal kan lægges sammen
• at visualisere 10-talssystemet

Erfaringer:
Mange personer med svære matematikvanskeligheder har stor glæde af denne metode, for enkelte virker det dog mere forvirrende.

Sådan fungerer regnebordet

I dette dokument kan du finde et konkret eksempel på et regnestykke gennemført på Chr. 4.'s regnebord: Eksempel
 

FORSLAG TIL ØVELSER PÅ REGNEBORDET


Øvelse 1
Udregn 27 + 56.
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 314 + 212.
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 1324 + 5671.
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Man kan også arbejde ”omvendt”. Først regnes opgaven på lommeregner og så laves opgaven på regnebordet

Øvelse 2
Overvej en strategi til, hvordan bordet kan benyttes til multiplikation (at gange)
Udregn 3·57
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 4·245
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 3·5230
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner

Øvelse 3
Overvej en strategi til, hvordan bordet kan benyttes til subtraktion (at trække fra)
Udregn 25 - 3
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 432 - 211
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner
Udregn 3416 - 2134
Kontrollér evt. resultatet med en lommeregner

Øvelse 4
En eksponentiel udvikling er givet ved forskriften f(x)=2·〖1,4〗^x
Udfyld tabellen

X 0 1 2 3
f(x)

Regnebordet betragtes nu som et koordinatsystem. Bemærk at der ikke er afmærkning på x-aksen. Prøv at indsætte punkterne ved hjælp af f.eks. små sten.
Danner der sig et bestemt mønster?

Flere muligheder
Kan også anvendes til at træne mindre tabeller
Logaritmisk skala i større omfang end øvelse 4
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg