Lær matematik / Talblindhed

Talblindhed

Talblindhed og matematikvanskeligheder

Særligt målgruppen, der er talblinde, har meget glæde af Tal- og Aktivitetsparken.
Ca. 7 % af befolkningen har det oversete handicap, talblindhed. Det er en gruppe der er udsat, og som har svært ved at fungere fuldt ud i samfundet.
Der er tale om et handicap, som ikke på samme måde kan afhjælpes med it-tekniske hjælpemidler. Her er der brug for en helt anden tænkning for at kunne kompensere for talblindhed.
 
 
Talblindhed er en funktionsnedsættelse, der kan have negativ indvirkning på den berørtes uddannelsesforløb samt sociale liv og arbejdsliv. Tilstanden drejer sig om manglende regne-færdigheder, som ikke modsvares af tilsvarende indlæringsproblemer på andre felter. De specifikke regnevanskeligheder omfatter vanskeligheder med at forstå og håndtere basal talbehandling, ur/tidsforståelse, vægt, afstande mv.

Parken anvendes derfor også af HF & VUC FYN Nyborg, der har specialiseret sig i undervisning af talblinde og som den eneste skole, har etableret en ’HF for talblinde’ med elever fra hele landet.

Linjen er bygget op med 1 til 1 og undervisning i mindre grupper, samt støtteundervisning, så de talblinde kan følge de eksisterende timer. Målgruppen er unge, som ikke har kunnet gå direkte til en ungdomsuddannelse eller hvor deres talblindhed stopper for deres uddannelsesvalg.

I vores 1 til 1 undervisning har vi lagt særligt fokus på at gå i dybden, og forstå de strategier de talblinde benytter sig af, hvorefter vi sammen med den talblinde opbygger nye strategier og metoder. Her bliver parken anvendt som en integreret del.


Gruppen af talblinde har problemer med matematik og regning i skolen, de har svært ved at lære uret og klokken og kan fx ikke forholde sig til forskellen mellem 200 meter og 2 kilometer. De talblinde kan desuden have problemer med at tælle forlæns og baglæns, fordi de ikke kan forestille sig talrækken inde i hovedet.

Det er vores erfaring at løsnings- og læringsmetoden er, at indlæring i en væsentlig højere grad skal ske ved bevægelse og i fuld skala for at få den nødvendige dybdelæring. Læring ved styrkelse af motorikken er vigtig, da talblindhed kan påvirke motorikken. Øvelser i bevægelser styrker således indlæringen og øver elevernes motorik, koordination og indøver højre-venstre.
 
Træning af tal ved bevægelse, øger og styrker koncentrationen, fordi de har hele kroppen med i læringen. Den særlige fokus på, at bevægelse skal aflære de backup-strategier, som talblinde elever har benyttet sig af igennem folkeskolen. Det er ressourcekrævende og samtidig dem, der giver mindst læring, dvs. mindst generalisering og lagring i langtidshukommelsen.

Det er således en helt anden måde at tænke på. Læringselementerne skal hjælpe de talblinde elever til at forstå matematikken, ved at bruge praktiske redskaber. Vi har haft stor glæde af etape 1 og 2, og håber på nye muligheder, med de ønskede tre nye etaper for udvidelse.


Alle læringsaktiviteter vi har etableret, og tænker at etablere er sket i samarbejde med talblinde kursister, der har været igennem et undervisningsforløb på VUC Nyborg.

Kursisterne og dermed brugerne har derfor haft stor indflydelse på, hvilke læringsaktiviteter de har brug for i forhold til deres læring og de problemer de hver især kæmper med.
KONTAKT VEDR: TALBLINDHED
Kontakt til talblindekonsulent
Bibbi Visby:
bib@vucfyn.dk
 
TALBLINDHED OG KURSER
Læs mere om talblindhed
og 'HF for talblinde' HER
 
TALBLINDETEST
Prøv denne lille test og se om du måske er talblind.
 
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg