Som talblind virker det bedre, når indlæringen sker konkret og med brug af hele kroppen

Lær matematik i parken

Vi skal alle lære matematik, men det sker bedst, når bevægelse og krop er med i indlæringen af matematikken.

Vores grundtanke med parken er baseret på hjerneforsker Kjeld Fredens, der har skrevet bogen: ”Vi sætter matematikken i bevægelse”. Formålet med parken er således, som Kjeld Fredens skriver, at hjælpe undervisere med at praktisere en undervisningsform, hvor bevægelse er medvirkende elementer til en større faglighed.

Vi skal gøre op med den snævre tankegang om, at hjernen alene bærer ansvaret for mental læring. Tænkning foregår både på inder- og ydersiden af hjerneskallen. Det gælder altså både hjerne, krop og verden omkring os.

Parken skal derfor være en inspirationskilde til, hvordan man fremover kan lære matematik på nye måder, hvor kroppen er broen mellem hjernen og omverdenen.
 
Når vi bevæger os og slipper fantasien løs, er det rent faktisk de specifikke områder i hjernen, som vedrører kropslige erfaringer, der aktiveres.
Der findes meget lidt undervisnings materiale og -erfaring, på netop dette område, og det vil vi gerne udvikle til glæde for hele landet.

Alle de matematikøvelser, der er mulige i parken, tager udgangspunkt i den forudsætning, at mennesket er både i hjerne og krop. Ud fra dette tankesæt har vi udviklet læringsaktiviteter, der fremmer læring ved personer, som har vanskeligheder ved matematik.
 
Til hver læringsaktivitet ønsker vi, at der skal være en QR-kode med en film, hvor en matematiklærer forklarer konkrete øvelsee/opgaver. Filmene vil også komme til at ligge på Tal- og Aktivitetsparkensparkens hjemmeside.De matematiske tanker omkring aktiviteterne vil dermed blive tilgængelige for alle. Der vil være forskellige sværhedsgrader til de forskellige aktiviteter.
 
 
Det er desuden planen, at der løbende skal afholdes kurser i Tal og Aktivitetsparken. Det kan fx være:
 
1. Kursus for talblinde elever i folkeskolen. 

2. Kursus for matematiklærere, som viser hvordan området kan bruges i       
    matematikundervisningen i folkeskolerne.

3. FVU matematikkursus for voksne.
 
Du er altid velkommen til at kontakte HF & VUC FYN Nyborg, hvis du har forespørgsler vedr. kurser for en særlig gruppe.Du kan skrive en e-mail til nyborg@vucfyn.dk.
 
 

 

KURSER

Arrangør af matematikkurser i
Tal- og Aktivitetsparken er:
HF & VUC FYN Nyborg
Vestergade 7, 5800 Nyborg
nyborg@vucfyn.dk
Tlf. 62 65 66 60

LÆRINGSVOGN

HF & VUC FYN Nyborg kan kontaktes på ovenstående tlf. nummer ved ønske om lån af læringsvogn til brug ved undervisning i Tal- og Aktivitetsparken. Det er gratis at låne læringsvognen.
 

TEST FOR TALBLINDHED

Læs mere om VUC's tilbud om
tests og kurser for talblinde HER
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg