Om parken / Tilblivelse

Tilblivelse

Nyborg Aktivitetspark planlægges i flere etaper. 
For hver del der etableres, vil vi her på siden vise billeder fra forløbet og udviklingen. 

10. juni

Borgmester Kenneth Muhs og repræsentanter fra byråd, foreninger m.m. var i dag mødt op for at være med til markere opførelsen af Tal- og aktivitetsparken ved Kampsportens Hus og HF & VUC FYN Nyborg. På grund af corona-restriktioner var det ikke muligt at samles, da det 1.spadestik skulle tages. Så det var dejligt at det nu kunne lykkes - omend arbejdet allerede er i gang.
Borgmesteren fik en ekstra lille udfordring, da spaden ved dagens arrangement var erstattet af en gravemaskine i miniformat. Men han tog frisk imod udfordringen og fik flyttet en grabfuld for parken.
Der blev også tid til en rundvisning på arealet.
Tak til alle for at deltage i arrangementet.
 
   
 
  
 
 13. maj 2020

 

25. april 2020
Påfyldning med grus og stabilisering.

22. april 2020
Overfladejord fjernet fra arealet.

 

Gravearbejdet påbegyndt (15. april 2020)

Onsdag den 15. april blev der taget fat på det forberedende gravearbejde. Der skal i den kommende tid fjernes og omfordeles 500 tons jord inden monteringen kan begynde.
  
 
Byggetilladelsen er godkendt (marts 2020)
Det forberedende gravearbejdet forventes påbegyndt i uge 16.
Efterfølgende montering påbegyndes i uge 19-20, såfrem der ikke er hindringer p.g.a. vejr eller corona-situationen.
 
 
Byggetilladelse behandles (december 2019)
Der er nu indsendt en byggetilladelse til Nyborg Kommune vedr. både etape 1 og etape 2. Vi afventer svar i starten af 2020. Der skal deusden gives en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen, inden arbejdet kan sættes i gang.
 
Financiering i hus til påbegyndelse af arbejdet (november 2019)
Der er skaffet financiering af både etape 1 og etape 2. Der er dels bevilget penge fra Nyborg Kommune, HF & VUC FYN Nyborg, DGI's foreningspulje samt VILLUM FONDEN.
 
 

 

 
 
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg