Lær matematik / Tallinje

Tallinje

FORSLAG TIL ØVELSER

Øvelse 1
Anbring tallene 1, 2 5 og 10 korrekt på tallinjen.
Anbring brøkerne 1/4 og 3/4 på tallinjen. Hvilket af de resterende tal aksl placeres mellem disse to brøker
Anbring tallene -0,5 -0,08 -0,8 og -1 korrekt på tallinjen.

Øvelse 2
Flere af skiltene repræsenterer det samme tal. Prøv at finde ud af, hvilke tal der hører sammen.

Øvelse 3
Placér tallene 2 og 5 på tallinjen. Nu lader vi så som om, at 2 er nulpunktet. 3-tallet placeres i en afstand 3 herfra. Hvor havner vi? Hvilken regneoperaton har vi foretaget os?

Øvelse 4
Prøv at omskrive brøkerne til decimaltal.

Øvelse 5
Anbring tallene 0, 1, 2 og 3 på tallinjen. Afstanden mellem tallene skal være 10 cm.
To personer har hver en tommestok. Den ene person sætter tommestokken i tallet 0, og aflæser 10 cm på tommestokken. Den anden person skal nu placere sin tommestok (også ved 10 cm) ved de 10 cm fra første person og i en ret vinkel. Der hvor anden persons tommestok så rører tallinjen, sættes et mærke. Der måles nu fra 0 ud til mærket. Resultatet divideres med 10 og så fås størrelsen af √2. Overvej hvorfor dette er tilfældet? Metoden giver naturligvis anledning til en del usikkerhed, som kan diskuteres.
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg