Lær matematik / Koordinatsystemet

Koordinatsystemet

FORSLAG TIL ØVELSER

Øvelse 1
Stil dig i (0,0)
Stil dig i (1,2)
Stil dig i (-1,3)

Øvelse 2
En person stiller sig i (-1,-1). En anden i (1,3). De har et reb/tommestok eller lignende mellem sig, som de lægger på jorden. Rebet/tommestokken danner en ret linje.
En tredje person aflæser nu linjens skæringspunkt med andenaksen.
En fjerde person aflæser linjens hældningskoefficienten.
En femte person skriver regneforskriften for linjen op.

Øvelse 3
To reb/tommestokke eller lignende anbringes i koordinatsystemet så de ligger parallelt.
Bestem regneforskriften for de to ”linjer”.
Er der nogen sammenhæng?

Øvelse 4
To reb/tommestokke eller lignende anbringes i koordinatsystemet så de ligger ortogonale (vinkelret) på hinanden.
Bestem regneforskriften for de to ”linjer”.
Er der nogen sammenhæng?
Forsøget skal måske gentages med en linje med en anden hældning og dens ortogonale linje.

Flere muligheder
Belyse regression
Med bøjelig genstand (der kan formes til en parabel), kan konstanternes betydning for en parabel belyses
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg