Om parken / Videre udvikling af området

Ønske om videre udvikling af området

Selv om Tal- og aktivitetsparken nu står klar til brug, er der stadig flere ideer på tegnebrættet, som kan supplere de nuværende redskaber og aktiviteter og gøre området endnu bedre.Vi arbejder med en etape 3, 4 og 5.
 
Etape 3
Foreningen bag parken, at inddrage arealet bag ved Kampsportens til et stort udendørs undervisningsområde. På den måde vil det være nærliggende at gennemgå ting, som eleverne har oplevet under deres besøg i Tal- og Aktivitetsparken. Det sværeste ved matematik og læring er at gå fra det teoretiske til det praktiske og omvendt. Det er vigtigt at kunne skabe den teoretiske sammenhæng, der hvor de praktiske elementer udfolder sig. Derfor skabes der midt i parken et udendørs klasselokale. 
 

Tegningerne er leveret af UNO Uniqa - her forslag til etape 3
 
I hele opbygningen af området  er der tænkt geometriske former og figurer ind i både tagets konstruktion og i underlagets opbygning. Gulvet er lavet i det gyldne snit, så man kan lave beregninger på gulvet
Den gyldne spiral, som løber igennem alle cirklerne i det gyldne snit danner den bue hvorpå beton-plinterne med træ-dæk er placeret.
 
Området skal også fungere som et socialt samlingssted for områdets foreninger, skoler, børn, unge, familier og her er skjult en masse læring.

Ideen er også, at storskærmen skal bruges til videoinstruktion, undervisning, læring og leg.
 
Vi vil desuden etablere en dør til Kampsportens Hus´ indendørs forsamlingsområde. Der bliver således skabt sammenhæng mellem ude og inde liv.
 
 
Etape 4
Endvidere ville det være fantastisk at få nye aktiviteter og redskaber som kan bruges i undervisnngen med talblinde. 
Rumlighed og rumlighedsforståelse er også i fokus ved de øvrige etaper, men ved etape 4 skabes der sammenhæng mellem vægt og rummelighed.
Der er en kæmpe vægt, med en vægtstang, så man kan lære vægtstangsprincippet.

I etape 4 skabes der desuden et kæmpe ur, der dels skal bruges til forståelse af tid, men også til brøker. Området skal ligge i sammenhæng med etape 2, hvor der er et stopur til løbebanen og trampoliner med bl.a. brøker.
 
 
Som det også ses af de første etaper, har det hele tiden været foreningens intention af redskaberne gerne må kunne tjene flere formål - både til undervisning og til fysisk træning.Det princip er fortsat vigtigt for os i planlægningen af de kommende etaper. Således vil der også være tænkt i både taltræning og fysisk træning i etape 5, der kunne se ud som skitseret nedenfor.
 
Etape 5
Taltræning (højde, længde, størrelsesforhold) og fysisk træning kombineret i fælles redskaber - placeret ud for indgangen til Kampsportens Hus.
 
Bedømmelse af afstande og forståelse af vores metersystem er grundlæggende element i alt tal forståelse, desværre er der ikke tilstrækkelig fokus på den grundlæggende forståelse. Området skal derfor skabe en fysisk forståelse af vores metersystem, hvor man kan øge afstanden via brug af en elastik.

Området ligger i forlængelse af vores rummelige forståelse, hvor det udbygges med Boxjump ¼ m3, ½ m3 og ¾ m3.

 
Området har også junglesport, der også kan bruges til fysik-undervisningen.
Midt på området er der et 4 menter højt reb, hvor tårnet skifter farve alt efter, hvor langt man kommer op i tårnet.

Området rummer nogle af de elementer, som det er vigtige, man har forståelse for, før man kan tilføre andre matematiske begreber.

Aktiviteterne rammer samtidig også et bredt felt indenfor bevægelse.
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg