VISION

Centralt i Nyborg by ønsker vi at anlægge en Tal- og Aktivitetspark. Parken skal være et attraktivt område for både børn, unge og voksne, der vil have mulighed for en aktiv fritid.
 
Samtidig henvender området sig specielt til mennesker med talblindhed/ matematik-vanskeligheder. Vi ønsker at skabe et område som giver optimale muligheder for læring med brug af hele kroppen. Området skal være tilgængeligt for alle interesserede. 
 

IGANGSÆTTELSEN AF PROJEKTET BLEV FEJRET

Onsdag den 15. april 2020 blev gravearbejdet sat i gang. På grund af corona-restriktioner var det dog først muligt at samles den 10. juni for at tage et officielt spadestik for parken. Borgmester Kenneth Muhs flyttede lidt jord for projektet - dog på en utraditionel måde.
Læs mere om arrangementet på linket nedenfor.

SENESTE NYT

VILLUM FONDEN’s bestyrelse har i november 2019 bevilget kroner 2.412.500 til Foreningen Nyborg Aktivitetspark.

Det er en stor ære og vi ser meget frem til at kunne realisere planerne for Tal- og aktivitetspark Nyborg - til gavn for talblinde såvel som byens øvrige borgere. 
 
Der er indgået aftale med UNO-UNIQA Group om etablering af parken, som påbegyndes i 2020.
 
 
 
Nyborg Aktivitetspark | CVR: 37598704 | Vestergade 7, 5800 Nyborg